Αναζήτηση   Σύνθετη αναζήτηση   Εντοπισμός όρου
Πληκτρολογήστε τον όρο αναζήτησης  
 
Έτος δημοσίευσης:   Γλώσσα:  
Είδος:   Συλλογή:  
Αποκτήθηκε:    

Συγγραφέας Εκδότης Τίτλος Έτος    Σελίδα 2 / 5 (233 αποτελέσματα)
  Είδος υλικού Τίτλος Εξώφ. Τμήμα
Περιοδικό Ιστορία για σας : μηνιαία ιστορική επιθεώρησις [Περιοδικό]
Αθήναι : Σπορίδης Γεώργιος, 1971
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
Περιοδικό Ιστορία για όλους : μηνιαίο περιοδικό ποικίλης ιστορικής ύλης [Περιοδικό]
Αθήνα : Αγγελής Νικ., 1971
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
Περιοδικό Ιστορία και ζωή : μηνιαίον περιοδικόν [Περιοδικό]
Αθήνα : [χ.ε.], 1956
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
Περιοδικό Το καμίνι : μηνιαίο προοδευτικό περιοδικό : όργανο της ένωσης για την ποιότητα της ζωής [Περιοδικό]
Αθήνα : Λευτεριώτης Κώστας, 1976
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
Περιοδικό Κοινοβουλευτική επιθεώρηση [Περιοδικό]
Αθήνα : Θεοδωράκης Αθανάσιος Δ., 1989
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
Περιοδικό Κοινωνία : διμηνιαίον Δελτίον της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων [Περιοδικό]
Αθήναι : ΗΠ.Ε.Θ., 1974
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
Περιοδικό Κομμουνιστική θεωρία και πολιτική : περιοδικό της Κ.Ε. ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ [Περιοδικό]
Αθήνα : [χ.ε.], 1975
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
Περιοδικό Ο Κόσμος της Ελληνίδος : μηνιαίον περιοδικόν [Περιοδικό]
Αθήναι : Ιατρίδης Γεώργιος Δ., 1971
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
Περιοδικό Κρητικά χρονικά : εξαμηνιαία επιστημινική έκδοσις [Περιοδικό]
Ηράκλειον : Καλοκαιρινός Ανδρέας Γ., 1971
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
 Bound PIECES: τ.ΚΓ΄
Περιοδικό Λακωνικαί σπουδαί : περιοδικόν σύγγραμμα της Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών [Περιοδικό]
Εν Αθήναις : Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών, 1972
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
Περιοδικό Νέα οικονομία : μηνιαία οικονομική και κοινωνική επιθεώρηση [Περιοδικό]
Αθήνα : [χ.ε.], 1946
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
Περιοδικό Λόγος και πράξη : περιοδική έκδοση των καθηγητών μέσης εκπαιδεύσεως [Περιοδικό]
Αθήνα : Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, 1975
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
Περιοδικό Λογοτεχνικά χρονικά : τρίμηνη έκδοση του Κέντρου Σπουδών [Περιοδικό]
Αθήναι : Κέντρο Σπουδών, 1970
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
Περιοδικό Μαζί : το Βεροιώτικο περιοδικό [Περιοδικό]
Βέροια : Καρύδας Δ., 1987
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
Περιοδικό Μελισσοκομική επιθεώρηση [Περιοδικό]
Θεσσαλονίκη : Παππάς Νίκος, 1992-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Περιοδικά (τόμοι) 050Δανείζεται  
 ISS: Τχ.1(2006:ΙΑΝ)-Τχ.2(2006:ΜΑΡ) Τχ.3(2006:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.4(2006:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.5(2006:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.6(2006:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.1(2007:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.2(2007:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.3(2007:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.4(2007:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.5(2007:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.6(2007:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.1(2008:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.2(2008:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.3(2008:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.4(2008:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.5(2008:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.6(2008:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.1(2009:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.2(2009:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.3(2009:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.4(2009:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.5(2009:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.6(2009:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.1(2010:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.1(2010:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.2(2010:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.2(2010:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.3(2010:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.3(2010:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.4(2010:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.4(2010:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.5(2010:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.5(2010:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.6(2010:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.6(2010:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.2(2011:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.2(2011:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.3(2011:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.4(2011:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.5(2011:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.6(2011:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.1(2012:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.2(2012:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.3(2012:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.4(2012:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.5(2012:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.6(2012:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.1(2013:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.2(2013:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.3(2013:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.4(2013:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.5(2013:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.6(2013:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.1(2014:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.2(2014:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.3(2014:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.4(2014:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.5(2014:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.6(2014:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.239(2015:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.240(2015:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.241(2015:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.242(2015:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.243(2015:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.244(2015:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.245(2016:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.246(2016:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.247(2016:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.248(2016:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.249(2016:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.250(2016:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.251(2017:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.252(2017:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.253(2017:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.254(2017:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.255(2017:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.256(2017:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.257(2018:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.258(2018:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.259(2018:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.260(2018:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.261(2018:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.262(2018:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.263(2019:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.264(2019:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.265(2019:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ)
 Bound PIECES: Έτος.1992:Τχ.6-12 Έτος.1993:Τχ.1-12 Έτος.1994:Τχ.1-12 Έτος.1995:Τχ.1-12 Έτος.1996:Τχ.1-12 Έτος.1997:Τχ.1-12 Έτος.1998:Τχ.1-12 Έτος.1999:Τχ.1-12 Έτος.2000:Τχ.1-12 Έτος.2001:Τχ.1-12
Περιοδικό Greek ethos [Περιοδικό] = ελληνικό ήθος
Ohio : Taiganides Eliseos Paul, 2005-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
 ISS: Vol.1:is.1(2005:SPRING)-Vol.2:is.6(2007:SUMMER) Vol.2:is.7(2008:SPRING)-Vol.3:is.13(2011:FALL)
Περιοδικό, Βιβλίο Νέο Πλανόδιον : εξαμηνιαία έκδοση [Περιοδικό] / έκδοση-διεύθυνση Κώστας Κουτσουρέλης
Αθήνα : Πατίλης Γιάννης, 2005-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
 ISS: Τ.Θ:Τχ.38(2005:ΙΟΥΝ)-Τ.11:Τχ.47(2009:ΔΕΚ),Τ.12:Τχ.49(2010:ΔΕΚ)-Τ.1:Τχ.3(2015:ΙΟΥΝ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΤΟΜΟΙ) 050Δεν δανείζεται  
 ISS: Τ.Θ:Τχ.38(2005:ΙΟΥΝ)-Τ.8:Τχ.45(2008:ΔΕΚ)
 τ.11:αρ.46-47(2009)
Περιοδικό Υγεία Οικολογία : αλλάτε σώστε τη ζωή σας [Περιοδικό]
Αθήνα : Παπανικόλας Κωνσταντίνος, Διαγράφηκε
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050  
Περιοδικό Δελτίο εκπαιδευτικής αρθρογραφίας [Περιοδικό]
Αθήνα : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
 ISS: Τχ.30(2007:ΙΑΝ)-Τχ.31(2007:ΑΥΓ) Τχ.32-33(2008:ΙΑΝ) Τχ.34-34(2009:ΙΑΝ)
Περιοδικό Άρωμα Ξηρολιβάδου : εξαμηνιαίο περιοδικό του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου [Περιοδικό]
Βέροια : Τσιαμήτρος Νίκος, 2006-2011
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΤΟΜΟΙ) 050Δανείζεται  
 ISS: τχ1(ΜήναςΔΕΚ:Έτος2006)-τχ10(ΜήναςΙΟΥΛ:Έτος2011)
Περιοδικό, Asterix [Περιοδικό] / κείμενα Goscinny, σχέδια Uderzo
Αθήνα : Μαμούθ Comix, 1993-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050 ΜΙΑΔανείζεται  
 ISS: 1999,1996-1976,Nr.2(1998)-Nr.30(1998),Nr.14(2000),Nr.16(2000),Nr.17(1995 )-Nr.17(1995),Nr.18(2000),Nr.19(2000)-Nr.21(2000),Nr.23(2000)-Nr.24(2000),Nr.25(2001),Nr.31(2001),Nr.33(2005),2006-Nr.02(2007),Nr.2(2007)-Nr.9(2007),Nr.14(2006)-Nr.23(2008),Nr.25(2008),Nr.28(2008)
 Bound PIECES: ??? Nr.Ο Αστερίξ στα αρχαία Ελληνικά,Nr.33 Nr.4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 050 ΜΙΑΔανείζεται  
 ISS: Nr.1(1998),Nr.2(1999)-Nr.12(2000),Nr.16(2001),Nr.17(2001),Nr.18(2001),Nr.21(2001),Nr.25(2001),Nr.25(2001)-Nr.27(2001),Nr.31(2001)-Nr.32(2003),Nr.33(2005)-Nr.34(2005),Nr.03(2007),Nr.9(2007),Nr.24(2008),Nr.28(2008),Nr.33(2008)-Nr.34(2009)
 Bound PIECES: ??? Nr.1 Nr.10 Nr.11 Nr.12 Nr.16 Nr.16 Nr.18 Nr.18 Nr.21 Nr.25 Nr.25 Nr.27 Nr.3,Nr.5 Nr.6 Nr.8 Nr.9
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ : 050 ΜΙΑ  
Περιοδικό, Βιβλίο Εν Βόλω [Περιοδικό]
Βόλος : Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας & Τεκμηρίωσης, 2001-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
 ISS: Τχ.1(ΜΑΡ:2001)-Τχ.6(ΙΟΥΝ:2002) Τχ.7-8(ΔΕΚ:2002) Τχ.9(ΜΑΡ:2003)-Τχ.22(ΙΟΥΝ:2006),Τχ.25(ΑΠΡ:2007)-Τχ.31(ΟΚΤ:2008) Τχ.32(ΙΑΝ:2009)-Τχ.33(ΜΑΡ:2009) Τχ.36(ΙΑΝ:2010),Τχ.38(ΙΟΥΝ:2010)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΤΟΜΟΙ) 050Δεν δανείζεται  
 ISS: Τχ.20(ΔΕΚ:2005)-Τχ.31(ΟΚΤ:2008)
 Bound PIECES: Έτος.2003:Τχ.9-11 Έτος.2004:Τχ.12-15 Έτος.2005:Τχ.16-19 Έτος.2001:Τχ.1-4 Έτος.2002:Τχ.5-8
Περιοδικό, Βιβλίο Λάμδα : μηνιαίο ένθετο περιοδικό της εφημερίδας ΛΑΟΣ [Περιοδικό]
Βέροια : Πατσίκα Αφοι, 1999-2009
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
 ISS: Τχ.25(2005:ΑΠΡ)-Τχ.29(2007:ΜΑΡ) Τχ.30(2007:ΔΕΚ)-Τχ.34(2009:ΔΕΚ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050 ΛΑΜΔανείζεται  
 ISS: Τχ.1(1999:ΟΚΤ)-Τχ.15(2001:ΙΑΝ) Τχ.16(2001:ΣΕΠ)-Τχ.29(2007:ΜΑΡ) Τχ.30(2007:ΔΕΚ)-Τχ.34(2009:ΔΕΚ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Περιοδικά (τόμοι) 050Δανείζεται  
 ISS: Τχ.27(2006:ΜΑΙ)-Τχ.29(2007:ΜΑΡ) Τχ.30(2007:ΔΕΚ)-Τχ.32(2008:ΔΕΚ)
 Bound PIECES: Έτος.2003-2004:Τχ.21-24 Έτος.2004-2005:Τχ.23-26 Έτος.1999-2000:Τχ.1-14 Έτος.2001:Τχ.15-17 Έτος.2002:Τχ.18-20
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΤΟΜΟΙ) 050Δεν δανείζεται  
 ISS: Τχ.27(2006:ΜΑΙ)-Τχ.29(2007:ΜΑΡ) Τχ.30(2007:ΔΕΚ)-Τχ.32(2008:ΔΕΚ)
Περιοδικό Νύφη in [Περιοδικό]
Αθήνα : Croshaw P.M., 2018-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050 ΝΥΦΔανείζεται  
 ISS: 2018:ΑΝΟΙΞΗ-2019:ΑΝΟΙΞΗ
Περιοδικό Κλασικά [Περιοδικό]
Αθήνα : Τερζόπουλος, 2001
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050 ΚΛΑΔανείζεται  
 ISS: Τχ.164(2000:ΔΕΚ)-Τχ.180(2003:ΑΥΓ),Τχ.183(2004:ΦΕΒ)-Τχ.194(2005:ΔΕΚ),Τχ.203(2007:ΙΟΥΝ)
 Bound PIECES: Τχ.187 Τχ.189
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 050 ΚΛΑΔανείζεται  
 Bound PIECES: Τχ.24 Τχ.82 Τχ.93
Περιοδικό Κτίριο : μηνιαίο τεχνικό περιοδικό [Περιοδικό]
Αθήνα : Παπαϊωάννου Π., 2011-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050 ΚΤΙΔανείζεται  
 ISS: Τχ.1(2011:ΙΑΝ)-Τχ.8(2015:ΟΚΤ) Τχ.9-10(2015:ΝΟΕ) Τχ.1(2016:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.2(2016:ΜΑΡ)-Τχ.5(2016:ΙΟΥΝ) Τχ.6(2016:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.7(2016:ΣΕΠ)-Τχ.8(2016:ΟΚΤ) Τχ.9(2016:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.Κατάλογος (2016:ΔΕΚ) Τχ.1(2017:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.2(2017:ΜΑΡ)-Τχ.5(2017:ΙΟΥΝ) Τχ.6(2017:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.7(2017:ΣΕΠ)-Τχ.9(2017:ΝΟΕ),Τχ.1(2018:ΙΑΝ)-Τχ.9(2018:ΟΚΤ) Τχ.10(2018:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.1(2019:ΙΑΝ)-Τχ.6(2019:ΙΟΥΝ)
Περιοδικό Ελληνικός οικονομικός οδηγός [Περιοδικό] = Greek financial directory
Αθήνα : ICAP A.E., 2005-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δεν δανείζεται  
 ISS: Τχ.1 Βιομηχανία(2005)-Τχ.5 Η Ελλάδα σε αριθμούς(2007) Τχ.Γραφικές τέχνες συσκευασία(2006-2007) Τχ.Δόμηση(2006-2007) Τχ.Εξοπλισμός ξενοδοχείων & εστιατορίων(2007)-Τχ.5 Η Ελλάδα σε αριθμούς(2009)
Περιοδικό, Βιβλίο Πεμπτουσία : πολιτισμός-επιστήμες-θρησκεία [Περιοδικό]
Αθήνα : Κέντρο Ελληνικού και Ορθόδοξου Πολιτισμού, 2000-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
 ISS: Έτος.2004:Τχ.13(ΔΕΚ)-Έτος.2005:Τχ.17(ΑΠΡ),Έτος.2006:Τχ.19(ΔΕΚ)-Έτος.2006:Τχ.22(ΔΕΚ),Έτος.2007:Τχ.24(ΑΥΓ)-Έτος.2008:Τχ.27(ΑΥΓ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΤΟΜΟΙ) 050Δεν δανείζεται  
 ISS: Έτος.2004:Τχ.13(ΔΕΚ)-Έτος.2004:Τχ.14(ΑΠΡ),Έτος.2004:Τχ.15(ΑΥΓ)-Έτος.2005:Τχ.17(ΑΠΡ),Έτος.2006:Τχ.19(ΔΕΚ),Έτος.2006:Τχ.20(ΑΠΡ),Έτος.2006:Τχ.21(ΣΕΠ)-Έτος.2008:Τχ.27(ΑΥΓ)
ΚΙΝΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2Δανείζεται  
 ISS: Έτος.2006:Τχ.19(ΜΑΡ)
Περιοδικό Forma [Περιοδικό]
Αθήνα : Φραγκούλη Τζένη, 2018-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
 ISS: Τχ.178(2018:ΙΑΝ)-Τχ.195(2019:ΙΟΥΝ)
Περιοδικό Παιδί και νέοι γονείς [Περιοδικό] / το σύγχρονο περιοδικό για την οικογένεια
Αθήνα : Φιλιππίδη Όλγα, Διαγράφηκε
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050  
 ISS: Τχ.189(2014:ΝΟΕ)
 SUP: Τχ.5(2008:ΙΟΥΛ)
Περιοδικό, Βιβλίο, Διαβάζω [περιοδικό]
Αθήνα : Αθανασοπούλου, 1976-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050 ΔΙΑΔεν δανείζεται  
 ISS: 1976:ΙΑΝ-Τχ.425(2002:ΙΑΝ),Τχ.426(2002:ΦΕΒ)-Τχ.453(2004:ΙΟΥΛ) Τχ.454(2004:ΣΕΠ)-Τχ.479(2007:ΝΟΕ) Τχ.480(2007:ΔΕΚ)-Τχ.488(2008:ΣΕΠ) Τχ.489(2008:ΟΚΤ)-Τχ.510(2010:ΣΕΠ) Τχ.511(2010:ΟΚΤ)-Τχ.513(2010:ΔΕΚ),Τχ.515(2011:ΦΕΒ)-Τχ.516(2011:ΜΑΡ),Τχ.518(2011:ΜΑΙ)-Τχ.531(2012:ΙΟΥΝ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΤΟΜΟΙ) 050Δεν δανείζεται  
 ISS: Τχ.393(1999:ΦΕΒ)-Τχ.397(1999:ΙΟΥΝ) Τχ.470(2007:ΙΑΝ)-Τχ.479(2007:ΝΟΕ) Τχ.480(2007:ΔΕΚ)-Τχ.488(2008:ΣΕΠ) Τχ.489(2008:ΟΚΤ)-Τχ.491(2008:ΔΕΚ)
 Bound PIECES: Έτος.1999:Τχ.398-402 Έτος.2000:Τχ.409-413 OLD Έτος.2000:Τχ.403-408 Έτος.2001:Τχ.414-419 Έτος.2001:Τχ.420-424 Έτος.2003:Τχ.442-446
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΤΟΜΟΙ) 050 ΔΙΑΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: Έτος.2002:Τχ.425-429 Έτος.2002:Τχ.430-435 Έτος.2003:Τχ.436-441 Έτος.2004:Τχ.447-452 Έτος.2004:Τχ.453-457
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 ISS: Τχ.425(2002:ΙΑΝ)
Περιοδικό, Βιβλίο Σύναξη [περιοδικό] : τριμηνιαία έκδοση σπουδής στην ορθοδοξία
Αθήνα : Νέλλα, 1982-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050 ΣΥΝΔανείζεται  
 ISS: Τχ.68(1998:ΧΕΙΜΩΝΑΣ)-Τχ.149(2019:ΧΕΙΜΩΝΑΣ)
 Bound PIECES: old
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΤΟΜΟΙ) 050Δεν δανείζεται  
 ISS: Τχ.97(2006:ΧΕΙΜΩΝΑΣ)-Τχ.108(2008:ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ)
 Bound PIECES: Έτος.1999:Τχ.69-72 Έτος.2000:Τχ.73-76 Έτος.2003:Τχ.85-88 Έτος.2004:Τχ.89-92 Έτος.2005:Τχ.93-96 Έτος.2001:Τχ.77-80 Έτος.2002:Τχ.81-84
Περιοδικό, Βιβλίο Σύγχρονη εκπαίδευση [περιοδικό]
Αθήνα : Γιαννόπουλος, 1980-2010
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050 ΣΥΓ  
 ISS: Τχ.104(1999:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.105 (1999:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.106(1999:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.107(1999:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.108(1999:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.109(1999:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.110(2000:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.111(2000:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.112(2000:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.113(2000:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.114(2000:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.115(2000:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.116(2001:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.117(2001:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.118(2001:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.119(2001:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.120(2001:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.121(2001:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.122(2002:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.123(2002:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.124(2002:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.125(2002:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.126(2002:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.127(2002:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.128(2003:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.129(2003:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.130(2003:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.131(2003:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.132(2003:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.133(2003:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.134(2004:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.135(2004:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.136(2004:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.137(2004:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.138(2004:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.139(2004:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.140(2005:ΙΑΝ)-Τχ.161(2010:ΑΠΡ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΤΟΜΟΙ) 050Δεν δανείζεται  
 ISS: Τχ.144(2006:ΙΑΝ)-Τχ.154(2008:ΙΟΥΛ)
 Bound PIECES: Έτος.2003:Τχ.128-130 Έτος.2003:Τχ.131-133 Έτος.2004:Τχ.134-136 Έτος.2004:Τχ.137-139 Έτος.2005:Τχ.140-143 Έτος.1983-84:Τχ.10-19 Έτος.1985:Τχ.20-25 Έτος.1986:Τχ.26-31 Έτος.1987:Τχ.32-37 Έτος.1988:Τχ.38-43 Έτος.1989:Τχ.44-49 Έτος.1990:Τχ.50-55 Έτος.1991:Τχ.56-61 Έτος.1992:Τχ.59-67 Έτος.1993:Τχ.68-73 Έτος.1994:Τχ.74-79 Έτος.1995:Τχ.80-85 Έτος.1996:Τχ.87-89 Έτος.1997:Τχ.94-97 Έτος.1998:Τχ.98-100 Έτος.1998:Τχ.101-103 Έτος.2000:Τχ.110-115 Έτος.2001:Τχ.116-121 Έτος.2002:Τχ.122-124 Έτος.2002:Τχ.125-127 Έτος.1999:Τχ.104-109 Έτος.1980-82:Τχ.1-9
 τχ.156(2009:ΙΑΝ-ΜΑΡ) τχ.157(2009:ΑΠΡ-ΙΟΥΝ) τχ.158(2009:ΙΟΥΛ-ΣΕΠ) τχ.159(2009:ΟΚΤ-ΔΕΚ)
Περιοδικό Αμφίβιον : διμηνιαία έκδοση του ελληνικού κέντρου βιοτόπων - υγροτόπων [Περιοδικό]
Θεσσαλονίκη : Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων, 1999-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050 ΑΜΦ  
Περιοδικό Η Κύπρος μας : το περιοδικό των αποδήμων [Περιοδικό]
Λευκωσία : Υπουργείο Εξωτερικών. Υπηρεσία Αποδήμων, Διαγράφηκε
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050 ΚΥΠ  
Περιοδικό, Βιβλίο Πολιτικά θέματα [περιοδικό] : 15νθήμερο πολιτικό περιοδικό άποψης
Αθήνα : [χ.ε.], 1975-2010
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050 ΠΟΛΔανείζεται  
 ISS: Αρ.Φ.1174(1999:ΙΑΝ)-Αρ.Φ.1176(1999:ΙΑΝ) Αρ.Φ.1177(1999:22 JAN)-Αρ.Φ.1218(1999:24 DEC),Αρ.Φ.1220(2000:07 JAN)-Αρ.Φ.1229(2000:17 MAR),Αρ.Φ.1231(2000:31 MAR)-Αρ.Φ.1236(2000:05 MAY) Αρ.Φ.1237(2000:19 MAI)-Αρ.Φ.1252(2000:13 OCT),Αρ.Φ.1254(2000:27 OCT)-Αρ.Φ.1290(2001:13 JUL),Αρ.Φ.1292(2001:7 SEP)-Αρ.Φ.1336(2002:26 JUL) Αρ.Φ.1337(2002:20 ΣΕΠ)-Αρ.Φ.1371(2003:16 MAY) Αρ.Φ.1372(2003:06 IOYN)-Αρ.Φ.1403(2004:27 FEB),Αρ.Φ.1405(2004:12 MAR)-Αρ.Φ.1545(2006:27 NOV),Αρ.Φ.1546(2006:04 DEC)-Αρ.Φ.1549(2006:25 DEC),Αρ.Φ.1581(2007:06 AUG),Αρ.Φ.1602(2008:07 JAN)-Αρ.Φ.1638(2008:15 SEP),Αρ.Φ.1654(2009:05 JAN)-Αρ.Φ.14(2010:16 DEC)
 Bound PIECES: old
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΤΟΜΟΙ) 050Δεν δανείζεται  
 ISS: Αρ.Φ.1219(1999:31 DEC)-Αρ.Φ.1236(2000:05 MAY) Αρ.Φ.1237(2000:19 MAI)-Αρ.Φ.1240(2000:09 JUN),Αρ.Φ.1253(2000:20 OCT)-Αρ.Φ.1262(2000:22 DEC) Αρ.Φ.1341(2002:18 OCT)-Αρ.Φ.1352(2003:03 JAN) Αρ.Φ.1498(2006:2 ΙΑΝ)-Αρ.Φ.1601(2007:31 DEC)
 Bound PIECES: Έτος.1998:Αρ.Φ.1138-1146 Έτος.1998:Αρ.Φ.1147-1154 Έτος.1998:Αρ.Φ.1156-1162 Έτος.1998:Αρ.Φ.1163-1173 Έτος.1999:Αρ.Φ.1174-1186 Έτος.1999:Αρ.Φ.1187-1198 Έτος.1999:Αρ.Φ.1199-1210 Έτος.1999:Αρ.Φ.1211-1218 Έτος.2001:Αρ.Φ.1263-1273 Έτος.2001:Αρ.Φ.1274-1284 Έτος.2001:Αρ.Φ.1285-1296 Έτος.2001:Αρ.Φ.1297-1307 Έτος.2002:Αρ.Φ.1323-1336 Έτος.2002:Αρ.Φ.1337-1350 Έτος.2003:Αρ.Φ.1351-1361 Έτος.2003:Αρ.Φ.1362-1371 Έτος.2003:Αρ.Φ.1372-1382 Έτος.2003:Αρ.Φ.1383-1395 Έτος.2004:Αρ.Φ.1396-1410 Έτος.2004:Αρ.Φ.1411-1424 Έτος.2004:Αρ.Φ.1425-1436 Έτος.2004:Αρ.Φ.1437-1448 Έτος.2005:Αρ.Φ.1449-1459 Έτος.2005:Αρ.Φ.1460-1470 Έτος.2005:Αρ.Φ.1471-1482 Έτος.2005:Αρ.Φ.1483-1497
Περιοδικό, Βιβλίο, Το δέντρο [περιοδικό] : έκδοση λόγου και τέχνης
Αθήνα : Μαυρουδής, 1986-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050 ΔΕΝΔανείζεται  
 ISS: Τ.1:Τχ.21(1986:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τ.14:Τχ.105(1999:ΦΕΒ) Τ.14:Τχ.106(1999:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τ.14:Τχ.107(1999:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τ.21:Τχ.137-138(2004:ΝΟΕ) Τ.21:Τχ.139-140(2005:ΦΕΒ) Τ.21:Τχ.141-142(2005:ΜΑΙ) Τ.21:Τχ.143-144(2005:ΑΥΓ) Τ.22:Τχ.149-150(2006:ΙΟΥΝ) Τ.22:Τχ.151-152(2006:ΑΥΓ) Τ.21:Τχ.153-154(2007:ΜΑΡ) Τ.21:Τχ.155-156(2007:ΜΑΙ) Τ.21:Τχ.157-158(2007:ΑΥΓ) Τ.23:Τχ.159-160(2007-08:ΔΕΚ) Τ.24:Τχ.161-162(2008:ΑΠΡ) Τ.24:Τχ.163-164(2008:ΙΟΥΝ) Τ.24:Τχ.165-166(2008:ΔΕΚ) Τ.24:Τχ.167-168(2008:ΟΚΤ) Τ.169-170:Τχ.6(2009:ΙΟΥΛ) Τ.25:Τχ.171-172(2009:ΣΕΠ) Τ.25:Τχ.173-174(2010:ΔΕΚ) Τ.25:Τχ.175-176(2010:ΑΥΓ) Τ.25:Τχ.177-178(2010:ΙΑΝ) Τ.26:Τχ.179-180(2011:ΙΑΝ) Τ.26:Τχ.181-182(2011:ΙΟΥΝ) Τ.26:Τχ.183-184(2011:ΟΚΤ) Τ.26:Τχ.185-186(2012:ΜΑΡ) Τ.26:Τχ.187-188(2012:ΜΑΙ) Τ.26:Τχ.189-190(2012:ΝΟΕ) Τ.27:Τχ.191-192(2013:ΦΕΒ) Τ.27:Τχ.193-194(2013:ΟΚΤ) Τ.28:Τχ.195-196(2014:ΙΑΝ) Τ.28:Τχ.197-198(2014:ΜΑΙ) Τ.28:Τχ.199-200(2014:ΙΟΥΛ) Τ.28:Τχ.201-202(2014:ΔΕΚ) Τ.29:Τχ.203-204(2015:ΟΚΤ) Τ.29:Τχ.205-206(2015:ΟΚΤ) Τ.29:Τχ.207-208(2016:ΜΑΡ) Τ.29:Τχ.209(2016:ΜΑΙ) Τ.30:Τχ.210-211(2016:ΣΕΠ) Τ.30:Τχ.212-213(2017:ΙΑΝ) Τ.30:Τχ.214-215(2017:ΑΠΡ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050 ΤΟΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: old
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΤΟΜΟΙ) 050Δεν δανείζεται  
 ISS: Τ.22:Τχ.145-146(2005:ΝΟΕ) Τ.22:Τχ.147-148(2006:ΦΕΒ) Τ.22:Τχ.149-150(2006:ΙΟΥΝ) Τ.22:Τχ.151-152(2006:ΑΥΓ) Τ.21:Τχ.153-154(2007:ΜΑΡ) Τ.21:Τχ.155-156(2007:ΜΑΙ) Τ.21:Τχ.157-158(2007:ΑΥΓ) Τ.23:Τχ.159-160(2007-08:ΔΕΚ) Τ.24:Τχ.161-162(2008:ΑΠΡ) Τ.24:Τχ.163-164(2008:ΙΟΥΝ) Τ.24:Τχ.165-166(2008:ΔΕΚ) Τ.24:Τχ.167-168(2008:ΟΚΤ)
 Bound PIECES: τ.21:Τχ.137-140 τ.21:Τχ.141-144
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 050  
Περιοδικό, Βιβλίο Αστυνομική ανασκόπηση [περιοδικό] : διμηνιαία έκδοση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
Αθήνα : Ασπιώτης, 1984-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
 ISS: Τχ.259(2010:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.260(2010:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.261(2010:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.262(2010:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.263(2010:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.264(2010:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.265(2011:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.266(2011:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.267(2011:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.268(2011:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΤΟΜΟΙ) 050Δεν δανείζεται  
 ISS: Τχ.235(2006:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.236(2006:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.237(2006:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.238(2006:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.239(2006:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.240(2006:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.241(2007:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.242(2007:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.243(2007:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.244(2007:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.245(2007:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.246(2007:ΝΟΕ-ΔΕΚ) Τχ.247(2008:ΙΑΝ-ΦΕΒ) Τχ.248(2008:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.249(2008:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.250(2008:ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) Τχ.251(2008:ΣΕΠ-ΟΚΤ) Τχ.252(2008:ΝΟΕ-ΔΕΚ)
 Bound PIECES: Έτος.1999:Μήνας.1-12 Έτος.2000:Τχ.1-12 Έτος.2003:Τχ.217-222 Έτος.2004:Τχ.223-228 Έτος.2005:Τχ.229-234 old Έτος.2001:Τχ.205-210 Έτος.2002:Τχ.211-216
Περιοδικό Ντόναλντ : μηνιαίο περιοδικό [Περιοδικό]
Αθήνα : Walt Disney, 2004-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
 ISS: Τχ105(Έτος2006:ΜήναςΑΥΓ),Τχ110(Έτος2007:ΜήναςΙΑΝ)-Τχ35(Έτος2000:ΜήναςΟΚΤ),Τχ37(Έτος2000:ΜήναςΔΕΚ),Τχ42(Έτος2001:ΜήναςΜΑΙ)-Τχ44(Έτος2001:ΜήναςΙΟΥΛ),Τχ50(Έτος2002:ΜήναςΙΑΝ)-Τχ51(Έτος2002:ΜήναςΦΕΒ),Τχ57(Έτος2002:ΜήναςΑΥΓ),Τχ60(Έτος2002:ΜήναςΝΟΕ)-Τχ61(Έτος2002:ΜήναςΔΕΚ),Τχ79(Έτος2004:ΜήναςΙΟΥΝ)-Τχ84(Έτος2004:ΜήναςΝΟΕ),Τχ86(Έτος2005:ΜήναςΙΑΝ)-Τχ87(Έτος2005:ΜήναςΦΕΒ),Τχ89(Έτος2005:ΜήναςΑΠΡ)-Τχ101(Έτος2006:ΜήναςΑΠΡ),Τχ104(Έτος2006:ΜήναςΙΟΥΛ)-Τχ107(Έτος2006:ΜήναςΟΚΤ),Τχ110(Έτος2007:ΜήναςΙΑΝ),Τχ126(Έτος2008:ΜήναςΜΑΙ)
Περιοδικό Μπομπ Σφουγγαράκης [Περιοδικό]
Αθήνα : Φραγκούλη Τζένη, 2006-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
 ISS: Τχ2(Έτος2006:ΜήναςΣΕΠ),Τχ10(Έτος2007:ΜήναςΑΠΡ),ΤχΕιδική έκδοση(Έτος2007:ΜήναςΑΥΓ)-Τχ21(Έτος2008:ΜήναςΜΑΡ),Τχ23(Έτος2008:ΜήναςΜΑΙ)-Τχ30(Έτος2008:ΜήναςΔΕΚ),Τχ33(Έτος2009:ΜήναςΜΑΡ)
Περιοδικό, Βιβλίο Ο φιλόλογος : τριμηνιαία έκδοση του συλλόγου αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης [Περιοδικό]
Θεσσαλονίκη : Μαρωνίτης,Δ., 1964-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
 ISS: Τχ.122(2005:ΟΚΤ)-Τχ.170(2017:ΟΚΤ) Τχ.171-172(2018:ΙΑΝ-ΑΥΓ) Τχ.173(2018:ΣΕΠ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΤΟΜΟΙ) 050Δεν δανείζεται  
 ISS: Τχ.122(2005:ΟΚΤ)-Τχ.134(2008:ΟΚΤ)
 Bound PIECES: Τχ.45-51 Τχ.37-44 Τχ.31-34 Τχ.27-30 Τχ.23-26 Τχ.15-22 Τχ.8-14 Τχ.1-7
Περιοδικό Komics της καθημερινής [Περιοδικό]
Αθήνα : Μαμούθ Comix, 2003-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
 ISS: Τχ.1(2003:24 MAY)-Τχ.30(2003:13 DEC),Τχ.34(2004:10 JAN)-Τχ.64(2004:07 AUG),Τχ.66(2004:21 AUG)-Τχ.84(2004:25 DEC),Τχ.87(2005:15 JAN)-Τχ.92(2005:19 FEB),Τχ.95(2005:12 MAR)-Τχ.96(2005:19 MAR),Τχ.98(2005:02 APR)-Τχ.101(2005:23 APR),Τχ.103(2005:07 MAY)-Τχ.105(2005:21 MAY),Τχ.108(2005:11 JUN)-Τχ.122(2005:17 SEP),Τχ.124(2005:01 OCT)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 050Δεν δανείζεται  
 Bound PIECES: Τχ.29 Τχ.43 Τχ.60
Περιοδικό, Πληροφοριακό υλικό, Βιβλίο Πολιτιστικά δρώμενα [περιοδικό] : τρίμηνη περιοδική έκδοση της Δημοτικής Επίχειρησης Πολιτισμού Δήμου Βέροιας
Βέροια : Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δ. Βέροιας, 2015-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δεν δανείζεται  
 ISS: Άρ.Εκ.37(2005:ΑΝΟΙΞΗ)-Άρ.Εκ.45(2007:ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ) Άρ.Εκ.50(2009:ΑΝΟΙΞΗ)-Άρ.Εκ.58(2011:ΑΝΟΙΞΗ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Τ.Ι. Περιοδικά 050Δεν δανείζεται  
 ISS: Άρ.Εκ.40(2006:ΑΝΟΙΞΗ)-Άρ.Εκ.45(2007:ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ) Άρ.Εκ.46(2008:ΧΕΙΜΩΝΑΣ)-Άρ.Εκ.49(2008:ΧΕΙΜΩΝΑΣ)
 Bound PIECES: Έτος.1992-96:Τχ.1-16 Έτος.1994-95:Τχ.5-12 Έτος.1996:Τχ.13-16 Έτος.1999-2000:Αρ.28-30 Έτος.1999:Άρ.Εκ.25-26 Έτος.1999:Τχ.25-26 Έτος.1998:Άρ.21-24 Έτος.1997:Άρ.17-20 Έτος.2004:Τχ.32-35 Έτος.2005:Τχ.36-39
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Τ.Ι. Περιοδικά 050 ΠΟΛΔανείζεται  
 ISS: Άρ.Εκ.25(1999:ΧΕΙΜΩΝΑΣ)-Άρ.Εκ.29(2000:ΑΝΟΙΞΗ) Άρ.Εκ.30(2000:ΧΕΙΜΩΝΑΣ)-Άρ.Εκ.32(2003:ΧΕΙΜΩΝΑΣ) Άρ.Εκ.33(2004:ΑΝΟΙΞΗ)-Άρ.Εκ.40(2006:ΑΝΟΙΞΗ),Άρ.Εκ.42(2006:ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-Άρ.Εκ.45(2007:ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ) Άρ.Εκ.46(2008:ΧΕΙΜΩΝΑΣ)-Άρ.Εκ.50(2009:ΑΝΟΙΞΗ),Άρ.Εκ.54(2010:ΑΝΟΙΞΗ)-Άρ.Εκ.59(2015:ΧΕΙΜΩΝΑΣ) Άρ.Εκ.60(2015:ΑΝΟΙΞΗ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) Άρ.Εκ.61(2015:ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ)
Περιοδικό Sports Bulletin : Athens for the Athletes [Περιοδικό]
Αθήνα : Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων, 2002-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050  
 ISS: Τχ.3(2002:ΜΑΡ)-Τχ.8(2003:ΜΑΙ)
Περιοδικό Athens 2004 : Olympic news [Περιοδικό]
Αθήνα : Οργανωτική Επιστροπή Ολυμπιακών Αγώνων, 2001-2004
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
 ISS: Τχ.3 (2001:ΦΕΒ)-Τχ.4(2001:ΜΑΡ),Τχ.6(2001:ΣΕΠ)-Τχ.9(2002:ΜΑΡ),Τχ.11(2002:ΣΕΠ)-Τχ.14(2003:ΟΚΤ),Τχ.16(2004:ΦΕΒ)
Περιοδικό, Βιβλίο Βήματα [περιοδικό] / Ε.Π.Λ. Βέροιας
Βέροια : Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο, 1998-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050 ΒΗΜ  
 ISS: Τχ.4(1999:ΜΑΙ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Τ.Ι. Περιοδικά 050Δανείζεται  
 Bound PIECES: Τχ.7 ??? Τχ.10 Τχ.4 Τχ.5 Τχ.9
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Τ.Ι. Περιοδικά 050 ΒΗΜΔανείζεται  
 Bound PIECES: ???
Περιοδικό Διατροφή διαιτολογία : τριμηνιαία έκδοση επιστημονικού προβληματισμού του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων [Περιοδικό]
Αθήνα : Γεωργακάκης, Χ., 2006-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050  
Περιοδικό, Βιβλίο Δέκατα : ταξίδια, πρόσωπα, κείμενα, τέχνες [Περιοδικό]
Αθήνα : Σιώτης Ντίνος, 2005-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050Δανείζεται  
 ISS: Τχ.1(2005:ΑΝΟΙΞΗ)-Τχ.32(2012:ΧΕΙΜΩΝΑΣ),Τχ.36(2013:ΧΕΙΜΩΝΑΣ)-Τχ.57(2019:ΑΝΟΙΞΗ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΤΟΜΟΙ) 050Δεν δανείζεται  
 ISS: Τχ.1(2005:ΑΝΟΙΞΗ)-Τχ.16(2009:ΧΕΙΜΩΝΑΣ)
Περιοδικό Γέφυρες : διμηνιαίο εκπαιδευτικό περιοδικό [Περιοδικό]
Αθήνα : Ντουντούμης, Γιώργος, 2006-
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔανείζεται  
 ISS: Τχ.27(2006:ΜΑΡ-ΑΠΡ) Τχ.28(2006:ΜΑΙ-ΙΟΥΝ) Τχ.32(2007:ΙΑΝ-ΦΕΒ)
Περιοδικό, Βιβλίο Οδηγός εργατικής νομοθεσίας : φορολογική οικονομική και εργατική ενημέρωση : μηνιαία έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση ειδικά για λογιστές, φοροτεχνικούς, οικονομολόγους, τράπεζες και επιχειρήσεις δημόσιου και ιδωτικού τομέα [Περιοδικό]
Αθήνα : Βλαβιανός Χρ., 2005-2012
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 050  
 ISS: Τχ.69(2005:ΙΑΝ)-Τχ.84(2006:ΙΟΥΛ),Τχ.86(2006:ΣΕΠ)-Τχ.114(2009:ΙΟΥΛ) Τχ.115(2009:ΣΕΠ)-Τχ.119(2010:ΙΑΝ) Τχ.120(2010:ΜΑΡ)-Τχ.123(2010:ΙΟΥΝ) Τχ.124(2010:ΑΥΓ)-Τχ.142(2012:ΑΠΡ),Τχ.145(2012:ΙΟΥΛ)-Τχ.148(2012:ΔΕΚ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΤΟΜΟΙ) 050Δεν δανείζεται  
 ISS: Τχ.69(2005:ΙΑΝ)-Τχ.82(2006:ΜΑΙ),Τχ.84(2006:ΙΟΥΛ)-Τχ.108(2008:ΔΕΚ)

2


Αναζητείστε "περιοδικό" στο Google

Κινητές Βιβλιοθήκες | Κεντρική Βιβλιοθήκη | 1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας | Δημοτικό Σχολείο Ριζωμάτων – Δασκίου – Σφηκιάς