Αναζήτηση   Σύνθετη αναζήτηση   Εντοπισμός όρου
Πληκτρολογήστε τον όρο αναζήτησης  
 
Έτος δημοσίευσης:   Γλώσσα:  
Είδος:   Συλλογή:  
Αποκτήθηκε:    

Συγγραφέας Εκδότης Τίτλος Έτος    Σελίδα 1 / 10 (471 αποτελέσματα)
  Είδος υλικού Τίτλος Εξώφ. Τμήμα
Σπάνιο βιβλίο Design in textile fabrics : with 10 coloured plates and 106 diagrams [Εντυπα 16ος-1912] / by Thomas R. Ashenhurst
London : Cassell and Company, 1888
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 600/1888/ASHΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο The use of life [Εντυπα 16ος-1912] / by sir John Lubbock
London : Macmillan and Co, 1894
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 600/1894/AVEΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Dictionnaire universel : de la langue francaise avec le latin et les etymologies [Εντυπα 16ος-1912] / par Pierre-Claude-Victoire Boiste
A Paris : Chez Verdiere Libraire quai des Augustins No 25, 1829
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 400/1829/BOIΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Dizionario portatile. Τόμος Πρώτος : italiano, inglese e francese [Εντυπα 16ος-1912] / di F. Bottarelli, A.M.
Venezia : Presso Tommaso Bettinelli, 1791
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 400/1791/BOTΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: τ.1
Σπάνιο βιβλίο Εγχειρίδιον Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου [Έντυπα 16ος-1912] / υπό G. Bourdon-Viane και H. Margon
Αθήνησι : Τύποις Αδελφών Πέρρη, 1887
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 300/1887/BOUΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Weaving calculations : a guide to calculations relating to cotton yarn and cloth and all processes of cotton weaving : illustrated [Εντυπα 16ος-1912] / by C.P. Brooks
London : E.& F.N. Spon, 1893
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 600/1893/BROΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Medicine. Τόμος Τέταρτος : domestique ou traite complet : des Moyens de se conserver en sante, et de guerir les maladies par le regime et les remedes simples [Έντυπα 16ος-1912] / par G. Buchan
A Paris : Chez Moutardier. Imprimeur - Libraire, 1802
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 600/1802/BUCΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: τ.4
Σπάνιο βιβλίο Medecine. Τόμος τρίτος : domestique ou traite complet : des Moyens de se conserver en sante, et de guerir les maladies par le regime et les remedes simples [Εντυπα 16ος-1912] / par G. Buchan
A Paris : Chez Moutardier Imprimeur-Libraire, 1802
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 600/1802/BUCΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: τ.3
Σπάνιο βιβλίο Medecine. Τόμος Πέμπτος : domestique ou traite complet : des Moyens de se conserver en sante, et de guerir les maladies par le regime et les remedes simples [Εντυπα 16ος-1912] / par G. Buchan
A Paris : Chez Moutardier Imprimeur-Libraire, 1802
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 600/1802/BUCΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: τ.5
Σπάνιο βιβλίο Medicine. Τόμος Δεύτερος : domestique ou traite complet : des Moyens de se conserver en sante, et de guerir les maladies par le regime et les remedes simples : ouvrage mis a la portee de tout le monde [Έντυπα 16ος-1912] / par G. Buchan
A Paris : Chez Moutardier. Imprimeur - Libraire, 1802
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 600/1802/BUCΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: τ.2
Σπάνιο βιβλίο The analogy of religion natural and revealed to the constitution and course of nature [Έντυπα 16ος-1912] / by Joseph Butler
London : George Routledge and Sons, 1884
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 500/1884/BUTΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Belli Gallici. Βιβλίο Πρώτο [Εντυπα 16ος-1912] / C. Iuli Caesaris
In Leipsig : B.G. Teubneri, 1891
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 800/1891/CAEΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: τ.1
Σπάνιο βιβλίο Εγχειρίδιον Διεθνούς Δικαίου : δημοσίου και ιδιωτικού [Εντυπα 16ος-1912] / Καρόλου Κάλβο
Εν Αθήναις : Μπαρτ και Χιρστ εκδόται, 1893
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 300/1893/CALΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας. Τόμος Πρώτος : μεταφρασθείσα εκ της γ' γερμανικής εκδόσεως [Έντυπα 16ος-1912] / W. Christ
Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου Π.Δ. Σακελλαρίου, 1900
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 800/1900/CHRΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: τ.1
Σπάνιο βιβλίο M. Tullii Ciceronis epistolarum ad familiares : libri I-IV [Εντυπα 16ος-1912] / recognovit D. Albertus Sadolinus Wesenberg
Lipsiae : In Aedibus B.G. Teubneri, 1887
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 800/1887/CICΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Orationes selectae xxi. Pars II [Εντυπα 16ος-1912] / M. Tulli Ciceronis
Lipsiae : In aedibus B.G. Teubneri, 1889
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 800/1889/CICΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: τ.2
Σπάνιο βιβλίο Modern farm buildings : their construction and arrangement [Εντυπα 16ος-1912] / by A. Dudley Clarke
London : B.T. Batsford, 1895
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 600/1895/CLAΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Η λογική, ή, Aι πρώται ανάπτυξεις της τέχνης του στοχάζεσθαι [Εντυπα 16ος-1912] / παρά του Κονδιλλιάκ
Εν Βιέννη : Παρά τω Φραντζ Αντωνίου Σχραίμβλ, 1801
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 100/1801/CONΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Στοιχεία παιδαγωγικής και των βοηθητικών αυτής επιστημών.Τόμος Β΄ [Έντυπα 16ος-1912] / P. Conrad
Εν Αθήναις : Εστία, 1911
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 300/1911/CONΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: τ.2
Σπάνιο βιβλίο Cornelii Nepotis Vitae [Εντυπα 16ος-1912] / post Carolum Halmium recognovit Alfredus Fleckeisen
Lipsiae : In aedibus B.G. Teubneri, 1898
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 900/1898/CORΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Δοκίμιον περί των προσωπικών ασφαλειών τας οποίας απαιτεί η σημερινή κατάστασις της πολιτικής κοινωνίας [Εντυπα 16ος-1912] / από τον Π.Κ.Φ. Δωνούν
Εν Παρισίοις : Εκ της τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου πατρός και υιών, 1825
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 300/1825/DAUΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Περί της προφοράς της ελληνικής γλώσσης : μετά οδηγιών προς μεταρρύθμισιν της διδασκαλίας αυτής [Έντυπα 16ος-1912] / υπό Elisabeth Dawes
Αθήνησιν : Εκ του τυπογραφείου των αδελφών Περρή, 1898
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 400/1898/DAVΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Μυθολογία της αρχαίας Ελλάδος [Εντυπα 16ος-1912] / P. Decharme
Εν Αθήναις : Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, 1891
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 300/1891/DECΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου. Τόμος Δεύτερος [Εντυπα 16ος-1912] / Ερρίκου Dernburg
Εν Αθήναις : Εκδοτικόν κατάστημα Γεωργίου Δ. Φέξη, 1899
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 300/1899/DERΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: τ.2
Σπάνιο βιβλίο Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου. Τόμος Πρώτος [Εντυπα 16ος-1912] / Ερρίκου Dernburg
Εν Αθήναις : Εκδοτικόν κατάστημα Γεωργίου Δ. Φέξη, 1899
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 300/1899/DERΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: τ.1
Σπάνιο βιβλίο Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου. Τόμος Πέμπτος [Εντυπα 16ος-1912] / υπό Ερρίκου Dernburg
Εν Αθήναις : Εκδοτικόν κατάστημα Γεωργίου Δ. Φέξη, 1899
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 300/1899/DERΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: τ.5
Σπάνιο βιβλίο Εγχειρίδιον εσωτερικής παθολογίας. Τόμος Γ' [Εντυπα 16ος-1912] / υπό Georges Dieulafoy
Εν Αθήναις : Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία, 1911
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 600/1911/DIEΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: τ.3
Σπάνιο βιβλίο Εγχειρίδιον εσωτερικής παθολογίας. Τόμος Α' [Εντυπα 16ος-1912] / υπό Georges Dieulafoy
Εν Αθήναις : Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία, 1910
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 600/1910/DIEΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: τ.1
Σπάνιο βιβλίο Εγχειρίδιον εσωτερικής παθολογίας. Τόμος Β' [Εντυπα 16ος-1912] / υπό Georges Dieulafoy
Εν Αθήναις : Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία, 1910
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 600/1910/DIEΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: τ.2
Σπάνιο βιβλίο Seven gardens and a palace : with illustrations [Εντυπα 16ος-1912] / by E.V.B.
London : John Lane, 1900
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 600/1900/EVBΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Mariana : an original drama : in three acts and an epilogue [Έντυπα 16ος-1912] / by Jose Echegaray
London : T. FisherUnwin Paternoster, 1895
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 800/1895/ECHΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Στοιχεία της λογικής και ηθικής φιλοσοφίας : ων προηγείται ιστορία φιλοσοφίας [Εντυπα 16ος-1912] / συγγραφέντα μεν ευμεθόδως υπό Ιω. Γοττλ. Αϊνέκκιου
Εν Βιέννη : Εν τη τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτου, 1808
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 100/1808/EINΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Θεωρία του Ποινικού Δικαίου : κατά την Ρωμαϊκήν και Γερμανικήν νομοθεσίαν [Εντυπα 16ος-1912] / Α.Ρ. Φαϋερβαχ
Αθήνησι : Τύποις Χ. Νικολαµιδου Φιλαδελφέως, 1857
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 300/1857/FAYΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Στοιχεία ρωμαϊκής γραμματολογίας [Έντυπα 16ος-1912] / Paul Franc
Εν Αθήναις : Τυπογραφείον Ο Παλαμήδης, 1881
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 400/1881/FRAΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Dictionnaire Francais-Turc [Εντυπα 16ος-1912] / Corrigee et augmentee par Ch. Samy-Bey-Fraschery
Constantinople : Mihran, 1898
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 400/1898/FRAΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Geschichte der juden von den altesten zeiten bis auf zur gegenwart : Τ.6 [Εντυπα 16ος-1912] / Dr. H. Graetz
Leipzig : Karl B. Lord, 1861
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Έντυπα 16ος - 1912 900/1861/GRAΔεν δανείζεται  
  Geschichte der juden vom den altesten zeiten bis auf die gegenwart : T.5 [Εντυπα 16ος-1912] / Dr. H. Graetz
Magdeburg : Faldenberg, 1860
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Σπάνια βιβλία 900/1860/GRAΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Εισαγωγή εις την φιλοσοφίαν Γ.Ι. Σ. Γραβεζάνδου : περιέχουσα την μεταφυσικήν και την λογικήν [Εντυπα 16ος-1912] / εξελληνισθείσα μεν εκ της λατινίδος φωνής υπό του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου κυρίου Ευγενίου του Βουλγάρεως
Εν Μόσχα : Εν τω της Κοινότητος τυπογραφείω παρά Λίουμπη, Γαρίω και Ποπόβ, 1805
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 100/1805/GRAΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Atlas und grundriss der traumatischen fracturen und luxationen : mit 166 abbildungen nach originalzeichnungen [Εντυπα 16ος-1912] / von H. Helferich
Munchen : Verlag von J.F. Lehmann, 1895
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 600/1895/HELΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Opera omnia [Εντυπα 16ος-1912] / Q. Horatii Flacci
Bonnae : Sumptibus Adolphi Marci, 1867
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 800/1867/HORΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Medicine pratique de sydenham : avec des notes [Έντυπα 16ος-1912] / par M.A.F. Jault
A Paris : Chez Charles Pougens, Imprimeur-Libraire, 1819
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 600/1799/JAUΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: τ.1
Σπάνιο βιβλίο Dictionnaire portatif francois, italien, et anglois. Volume III [Έντυπα 16ος-1912] / du S. Johnson
A Venise : Thomas Bettinelli, 1791
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 400/1791/JOHΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: τ.3
Σπάνιο βιβλίο Πραγματεία πλήρης περί μαιευτικής. Τόμος Γ'. [Εντυπα 16ος-1912] / υπό M. Joulin
Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου "Παρνασσού", 1877
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 600/1877/JOUΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: τ.3
Σπάνιο βιβλίο Ιστορία της Βυζαντινής λογοτεχνίας. Τόμος Τρίτος : μεταφρασθείσα υπό Γεωργίου Σωτηριάδου [Έντυπα 16ος-1912] / Κρουμβάχερ
Εν Αθήναις : Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, 1900
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 800/1900/KRUΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: τ.3
Σπάνιο βιβλίο Ιστορία της Βυζαντινής λογοτεχνίας. Τόμος Δεύτερος : μεταφρασθείσα υπό Γεωργίου Σωτηριάδου [Έντυπα 16ος-1912] / Κρουμβάχερ
Εν Αθήναις : Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, 1900
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 800/1900/KRUΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: τ.2
Σπάνιο βιβλίο Ιστορία της Βυζαντινής λογοτεχνίας. Τόμος Πρώτος : μεταφρασθείσα υπό Γεωργίου Σωτηριάδου [Έντυπα 16ος-1912] / Κρουμβάχερ
Εν Αθήναις : Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, 1897
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 800/1897/KRUΔεν δανείζεται  
 Bound PIECES: τ.1
Σπάνιο βιβλίο L' annee preparatoire de grammaire : par demandes et par reponses avec 223 exercices faciles [Έντυπα 16ος-1912] / par MM. Larive et Fleury
Paris : Armand Colin et Cie, Editeurs, 1895
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 400/1895/LARΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Εγχειρίδιον εμπειρικής ψυχολογίας [Εντυπα 16ος-1912] / υπό Γουσταύου Αδόλφου Λίνδνερ
Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου Π.Δ. Σακελλαρίου, 1883
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 100/1883/LINΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Γραμματική των φιλοσοφικών επιστημών, ή, Σύντομος ανάλυσις της Πειραματικής Νεωτέρας Φιλοσοφίας κατά ερωταπόκρισιν. Τόμος Β' [Έντυπα 16ος-1912] / συγγραφείσα μεν παρά του Άγγελου Βενιαμίν Μαρτίνου νυν δε...επαυξηυθείσα παρά Ανθιμου Γαζή Αρχιμδτ.
Εν Βιέννη : Παρά τω Φραντζ Αντωνίω Σχραίμβλ, 1799
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 100/1799/MARΔεν δανείζεται  
Σπάνιο βιβλίο Πίνακες ανατομικοί [Εντυπα 16ος-1912] / υπό J.N. Masse
Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου Ανδρέου Κορομηλά, 1883
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 600/1883/MASΔεν δανείζεται  

1


Αναζητείστε "Σπάνια Βιβλία [Τοπογραφικό] " στο Google

Κινητές Βιβλιοθήκες | Κεντρική Βιβλιοθήκη | 1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας | Δημοτικό Σχολείο Ριζωμάτων – Δασκίου – Σφηκιάς